Thông thường, chỉ cần ở đó vì ai đó có thể là đủ! Điều này có thể giúp mọi người giải tỏa căng thẳng cảm xúc và có thể phân tích vấn đề trước mắt và tìm ra giải pháp hoặc để nó qua đi.


Nếu người đó bị mắc kẹt trong suy nghĩ tiêu cực hoặc trong việc tạo ra một ngọn núi khó khăn thì có thể hữu ích nếu bạn thêm quan điểm của riêng bạn để tạo nền tảng cho họ và giúp thay đổi quan điểm về tình huống.Để làm cho anh ấy hoặc cô ấy thấy rằng nếu bạn thu nhỏ thì mọi thứ không tệ như vậy. Và cùng nhau, hai bạn có thể tìm ra giải pháp hoặc bước đầu tiên mà anh ấy hoặc cô ấy có thể thực hiện ngay lập tức.


trong tình yêu của hai bạn cũng như vậy việc hiểu nhau có thể giúp hai bạn không tranh cãi nhau không làm phiền nhau không làm bất cứ thứ gì. đừng vì những thứ bên ngoài môi trường ảnh hưởng, bởi chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ câu chuyện đầu đuôi sự việc như thế nào. mà bạn có biết không 1 câu nói của người ngoài nếu hai bạn không có niềm tin sẽ dẫn đến tình trạng càng lung lay ý chí của mình hơn đấy