Loading interface...

Tình yêu rất đơn giản, nếu có một người vì bạn, hết mình vì bạn, mà bạn để họ rời đi, thì bản thân bạn chưa có đủ năng lực để giữ họ !


Còn nếu bản thân bạn đã dốc lòng hết với một người, cố gắng mọi sức lực vì họ, cảm thấy mình đủ năng lực, đủ tự tin để giữ được họ, nhưng họ vẫn rời đi.


Thì thôi vậy, không nên giành tình cảm cho một người không xứng đáng 🙂


#loveU