Vợ là cơm, bồ là phở bởi giữa vợ và bồ có những sự khác biệt hiển nhiên như thế này... Qua bộ tranh hy vọng các đấng mày râu sẽ trân trọng người vợ yêu của mình hơn nhé. :D

Vì thời điểm xuất hiện trong cuộc đời anh khác nhau...

... nên số hưởng của họ cũng khác biệt.

Vợ lúc nào cũng sợ tiếc tiền còn bồ thì "moi" được càng nhiều càng tốt.

Hoàn cảnh xô đẩy mà lắm lúc vợ chẳng được dịu dàng, còn bồ thì lúc nào cũng chỉ nói lời đường mật.

Sau giờ làm, vợ và bồ có 2 "sứ mệnh" cũng rất khác.