1. "Tuổi xuân - Đúng người. Sai thời điểm"
2. "Tình yêu - Đúng người. Đúng thời điểm"


3. "Báu vật - Người ngẫu nhiên bạn gặp ở bất kì thời điểm nào"4. "Hôn nhân - Sai người. Đúng thời điểm"


"Với một số người, Tuổi Xuân, Tình yêu, Báu vật và Hôn Nhân là cùng một người con gái. Với những người khác, đó lại là bốn người con gái khác nhau. Tuy nhiên, cho dù có là ai, Tuổi Xuân, Tình yêu, Báu vật hay Hôn Nhân, có một sự thật không thay đổi. Đó là: Hãy trân trọng cô gái của bạn!"Wazza Pink
Nguồn: Yan - 4 người con gái bất kì đàn ông nào cũng hẹn hò