Theo Huy Khánh thì có 8 loại ngoại tình:


1. Ngoại tình do người đàn ông có tính trăng hoa


2. Ngoại tình do không hòa hợp chuyện vợ chồng


3. Ngoại tình do có người thứ ba xen vào


4. Ngoại tình do không có tình yêu thực sự


5. Ngoại tình do muốn thay đổi cảm giác mới


6. Ngoại tình do muốn đánh đổi với một cái gì đó


7. Ngoại tình do "ông ăn chả, bà ăn nem"


8. Ngoại tình do bị chồng/vợ bắt nạt trong hôn nhânCặp Đông Nhi - Ông Cao Thắng có nguy cơ rơi vào loại nào?