Lưu ý khi thiết kế kiến trúc là khi bạn phải kiểm tra, kiên nhân từng hạng mục trong việc thiết kế kiến trúc với Chủ Đầu Tư của bạn.

Là người luôn hỗ trợ bạn trong việc hoàn thành ngôi nhà mơ ước. CĐT phải làm việc một cách kỹ lưỡng, chi tiết, kết hợp cùng với Kiến Trúc Sư (KTS) để có được hồ sơ thiết kế

Vậy việc lưu ý khi thiết kế kiến trúc trong từng giai đoạn mà CĐT làm như thế nào?

KDHL sẽ đưa ra từng giai đoạn và hạng mục khi thiết kế kiến trúc.

hình ảnh

 • Giai Đoạn 1: Lập Phương Án
  • Tư liệu pháp lý
  • Hồ sơ khảo sát địa chất
  • Giấy phép dự án
  • Trao đổi
  • Thiết kế sơ bộ
  • Thiết kế phối cảnh
  • Chốt lại phương án
  • Thời gian thiết kế phương án
  • Giai đoạn lập phương án

hình ảnh

 • Giai Đoạn 2: Triển Khai Hồ Sơ Thiết Kế Kỹ Thuật Thi Công
  • Lưu ý khi thiết kế kiến trúc trong Giai Đoạn 2


    
 • Giai Đoạn 3: Công Tác Bàn Giao
  • Hồ sơ sau khi hoàn thiện chỉnh sửa
  • Thi công giám sát
  • Bảo quản hồ sơ
  • Lưu ý khi thiết kế kiến trúc Giai Đoạn 3

Để hiểu rõ từng giai đoạn, bạn có thể tìm hiểu tại đây: https://kdhl.vn/tin-tuc/luu-y-khi-thiet-ke-kien-truc-danh-cho-chu-dau-tu/