Sau khi kết thúc 12 năm học, trẻ sẽ bước sang 1 trang mới của cuộc đời mình, cánh cửa tương lai của trẻ đã mở ra trước mắt, có nhiều đứa trẻ không thích học đại học, lại có những trẻ cố gắng vào những trường top đầu để thực hiện ước mơ của mình. Phụ huynh chính là quân sư đầu đời của trẻ, chúng ta đã trải qua sự đời, hiểu được cuộc sống này hơn con mình, thì sẽ có những lời khuyên chân thành, sát thực tiễn cho con hiểu. Hãy ngồi lại, nghe con trình bày các nguyện vọng mà con mong muốn theo, sẽ rất khó chịu khi con của bạn không chịu đi theo con đường của bạn vạch ra, nhưng hãy nghỉ cho kỹ, dù gì cuộc đời của trẻ sướng hay khổ là do trẻ chọn, sau này không trách cứ được ai.

hình ảnh

Nếu bạn chọn cho trẻ một ngành nghề mà trẻ không thích, trẻ chỉ thực sự đang “duy trì sự sống” mà không có động lực để phát triển, đam mê của trẻ sẽ tự tắt, ý chí kiên định mất dần, trẻ trở thành người sống không có mục tiêu thì lại càng đau khổ hơn. Chúng ta là phụ huynh hãy tôn trọng quyết định của trẻ, không phải cứ chọn đại học là sẽ thành công, ý chí của mỗi người khác nhau, ước mơ cũng thế hãy tạo điều kiện cho trẻ được tự do, biết đâu sau này trẻ thành công thì bạn cũng cảm thấy vui vẻ, nếu thất bại thì đó chính là quyết định của trẻ từ lúc nhỏ, không thể trách ai, phụ huynh có trách nhiệm nuôi dạy, định hướng cho trẻ.