Mình hỏi kinh nghiệm của các bạn một tí nhé, về chuyện tài sản chung giữa hai vợ chồng. Lúc mình cưới chông thì ba mẹ chồng cho hai vợ chồng một căn nhà ba tầng, căn nhà giờ đứng tên chồng, chồng cũng không muốn làm sổ đỏ, chắc là sợ sổ đỏ có tên cả vợ, như vậy về mặt pháp lý thì căn nhà là tài sản riêng của chồng. Chồng mình là người tình toán, làm lương một tháng không biết bao nhiêu nhưng mỗi tháng đưa về cho mình 4t, còn lại các vật dụng trong nhà như ti vi tủ lanh điều hòa thì hai vợ chồng cùng góp chung tiền mua. Còn lại bao nhiêu tiền của chồng minh cũng không biết nữa, mình góp hang tháng vào chi tiêu chung là 6t để tròn 10t, nhà mình tiêu một tháng cũng khoảng từng ấy vì có con và them một osin.Mình cảm thấy chồng mình quá tính toán với mình, ngày mới lấy nhau minh cũng phát hiện anh ta có quỹ riêng, sau đó mình thây tự ái nên chính mình đề xuất cách góp như thế để ai cũng thấy thoải mái, phần tiền còn lại ngoài phần góp chung thì mình để riêng ra kinh doanh riêng và gửi tiết kiệm mang tên mình. Mình muốn mua một căn nhà riêng vì căn nhà kia không mang tên mình, và mình cũng nói thẳng ý định đó với chồng, (anh ta biết thu nhập hang tháng của mình là bao nhiêu vì có nhìn trong hợp đồng lao động), và mình thấy bây giờ pháp luật cho phép là tài sản có thể chỉ đứng sở hữu vợ hoặc chồng không cần phải góp chung. Cho mình hỏi như thế có phải hai vợ chồng mình sống quá tính toán với nhau không, về các mặt khác vợ chồng mình bình thường, vì mình cứ lo sợ nếu một ngày nào đó anh ta đi theo cô gái khác thì mẹ con mình không có nhà mà ở nên cứ lo xa và phòng xa như thế, và có nhiều người cũng khuyên mình thế, như thế có nên không?