Các mẹ ơi giúp em gấp. Số là thế này, em chat vs con bé em họ có nói chuyện về gia đình em, trong đó có nói một vài câu bậy bạ chửi thề như: miạ, đm, và có gọi chồng là "nó" (có 2 lần thui). Chồng em đọc được và giận em kinh khủng. Vì chồng rất ghét nói bậy, ngoài ra chồng em cho là e k tôn trọng chồng, chồng em giận mấy ngày nay rùi. Làm thế nào cho chồng nguôi giận bi giờ hả các mẹ. Cứu e với.