Tình hình rất ư là tình hình vì em và anh xã muốn có em bé ngay để kịp sinh trong năm tới.Xin các mẹ nào có kinh nghiệm về việc có con sau khi dùng thuốc ngừa thai (Marvelon) và đã bỏ thuốc gần 2 tháng,mà chưa có tin gì hết,em đã thử nhiều lần mà que thử vẫn cho kết quả có 1 vạch thôi.Dù em và anh xã rất cố gắng để có bé.Tặng hoa cho các chị.@};-@};-@};-@};-@};-