Tuổi nam: 19h, 12/12/81(DL)


Tuổi nữ: 22h, 04/11/82 (DL)


Em và anh ấy định cưới vào đầu năm Mậu Tý, xin nhờ các cao nhân chỉ giùm ngày đẹp. Vì đi xem mỗi thầy nói một kiểu, nghe khiếp quá.


Em xin cám ơn nhiều nhiều!