Các mom ơi ! E bắt đầu kinh nguyệt vào ngày 26/5 và kết thúc ngày 30/5 thì e có qhtd xuất tinh trong 3 lần vào ngày 2/6 ( chu kì bt của e là 3,4 ngày ) . Các mom cho e hỏi xác xuất có thai của e là bnhiu % ạ ?