Em không phải là vợ anh,em chỉ là tình nhân của anh.


Anh có người yêu rồi nhưng vẫn có tình cảm với em.Em chấp nhận làm người tình của anh.Người yêu anh ở xa,em ở cùng phường với anh.Bố mẹ anh không đồng ý cho anh cưới chị kia vì ở xa mà muốn anh cưới em vì bố mẹ anh muốn có con dâu gần nhà.Nhưng anh vẫn kiên quyết muốn lấy chị kia nhưng vẫn yêu em.Anh tự nhận với chị kia là có tình cảm với người con gái khác nhưng không nói rõ là em.Người yêu anh cũng bảo " Anh làm gì thì làm nhưng hãy nghĩ cho em ".Chị kia cũng biết em nhưng với tư cách là đứa e gái chơi trong hội bạn thân cùng anh.Đùng cái anh báo sang tháng anh cưới vợ vì chị kia đã mang bầu 2 tháng.Anh muốn tiếp tục mối quan hệ với em vì anh vẫn yêu em,chị kia cũng dễ tính biết nhưng không ngăn cấm anh chuyện anh có tình cảm với người khác.Hỏi anh thì anh bảo :


" Vợ anh nó dễ tính lắm,không quản anh j cả.mà nếu nó biết em là người anh yêu thì nó cũng chả làm đc gì vì nó là dân khác đến đây,không quen ai mấy ở đây rồi.Em thì được bạn bè anh,bố mẹ anh yêu quý hơn cả nó rồi.Anh chỉ sợ bố mẹ anh còn thiên vị em hơn cả nó thôi"


Mẹ anh ý đi coi bói còn bảo anh sẽ lấy 2 vợ.Còn bảo rằng anh hãy giữ mối quan hệ tốt với em vì mẹ anh muốn em làm con dâu thứ 2 của mẹ anh.


Em thì mới nói dừng lại với anh được 2 ngày thôi vì 2 ngày nữa anh ăn hỏi rồi tuần nữa anh cưới vợ r. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến anh.Em sợ em không kìm lòng được mà chạy đến bên anh rồi lại chấp nhận làm vợ 2 của anh.