Chào các bạn, mình đang cần lời khuyên từ mọi người, thực sự mình thấy mọi thứ như đổ sụp trước mắt.


Mình vừa phát hiện ra vợ ngoại tình, 2 người đã dẫn nhau đi ks, như tìm hiểu thì vợ mình thực sự yêu người đó, mặc dù mới gặp nhau 2 tháng.


Mình nên làm gì bây giờ. Cảm giác thật là trống rỗng, thật là bất lực.


Mong nhận được lời khuyên từ các bạn.