Em với NYC đã lâu không gặp, vừa rồi em có hỏi NYC 1 chuyện và dẫn tới việc em viết cho NYC 1 email và sau đó có nhắn tin. Vợ NYC biết và đọc được mail. Cô ấy nhắn cho em bảo là cô ấy gặp chồng em được chứ? Nếu em không trả lời cô ấy sẽ hiểu là em đồng ý. Nội dung tin nhắn của em chỉ là than thở chuyện công việc nhưng email thì có nhiều chỗ bất lợi cho em nếu chồng em đọc được ( và em nghĩ chính vì những chỗ này mà vợ NYC doạ gặp chồng em). Em nên làm gì bây giờ?


Em cũng không có ý gì chỉ là muốn không yêu nữa thì làm bạn thôi.