2 vợ chồng mình cãi lộn, mình có đánh vợ (2 cái thôi). Thế là vợ mình xách va ly về nhà mẹ đẻ. (Nhà vợ cách nơn mình >800KM lận).


(Vợ đang đi xin việc mà bỏ về như vậy chắc không kiếm việc luôn). Mẹ vợ nói mình về rước cô ấy lên. Mình thì không muốn như vậy (có chân đi thì có chân về). Sợ sau này cô ấy được nước cứ bỏ về mãi. Vả lại c.việc của mình đang lu bu.


Xin các bạn cho mình ý kiến.:Sad: