Mình là thành viên của WTT lâu rồi, mình muốn tạo nick riêng để viết nhật ký, nhưng nay mình sẽ viết theo kiểu "Đọc chuyện của mọi người và kể chuyện của mình" để chia sẻ cùng mọi người.