Mình mở tầng mới cho các mẹ rộng chỗ tám nghen.Bắt đầu bằng câu chuyện “Bàn tay của Mokusen” nhé:Mokusen Hiki đang sống trong một ngôi đền ở tỉnh Tamba, một trong những đệ tử của Mokusen phàn nàn về tính hà tiện của vợ anh ta.


Mokusen đến viếng vợ của người đệ tử và đưa nắm đấm ra trước mặt nàng. Người đàn bà ngạc nhiên hỏi “Ngài muốn nói gì thế?”


Mokusen hỏi “Giả sử tay ta luôn luôn thế này, ngươi sẽ gọi nó là gì?” Người đàn bà đáp “Dị dạng.”


Rồi Mokusen xòe thẳng bàn tay ra, áp sát vào mặt nàng hỏi “Giả như nó luôn luôn thế này, là gì?”


Người đàn bà đáp “Một thứ dị dạng khác.” Mokusen kết thúc “Nếu ngươi hiểu nhiều, ngươi là một người vợ hiền.”


Rồi Mokusen bỏ đi.


Sau cuộc biến đó, người vợ giúp chồng trong việc chi tiêu cũng như việc để dành.Mục đích của topic này cũng nằm trong câu chuyện đó. Thu vén khéo léo để kinh tế gia đình mình tốt hơn. Phải khéo léo để tránh trạng thái cực đoan. Không nắm giữ bàn tay quá chặt, để trở thành người hà tiện, mà cũng không xòe rộng mở quá để trở thành người phung phí.


Chúc các mẹ vén khéo giỏi nhe.Link tổng hợp các kinh nghiệm hay của tầng 4 do bạn ngocquang45 hỗ trợ:


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=30685329&postcount=14


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=30721125&postcount=16


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=30773798&postcount=19


http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=30785845&postcount=25


Tổng hợp link tầng cũ nè:


Link tầng 1


Link tầng 2


Link tầng 3


Link tầng 4


Biểu quản lý tài chính và chi tiêu gia đình nhỏ của Mẹ Tiếu Tiếu


Kế hoạch tài chính của anh Lê Hồng Bội


(*** là lhboi chấm com)