Chào các mẹ, tình hình là mình sắp lên chức cậu rồi. 2 vợ chồng tụi nó cũng chưa nghĩ ra tên ưng ý, nhờ mình mà cũng chưa có tên hay


nhờ các mẹ xem có tên nào hay không


Tên & họ của cháu sẽ là: Lê Công + tên


Cháu trai nha các mẹ