Hiện tại e năm nay 2008,tphcm ,cần tìm nơi nương tựa,e chưa 16t nên cũng chưa kiếm được việc làm,giá đình thì vứt bỏ e...