me nao co nha hoac dat o khu nay tam ty ruõi đổ lai thi bảo em với nhe.thanhk nhiu