Bất cứ ai cũng đều phải tiết kiệm tiền. Mục đích là để chi tiêu lúc ốm đau, lúc có việc.

Câu hỏi đặt ra là khoản tiền tiết kiệm để dành ra hàng tháng nên để ở đâu thì tốt nhất?

Câu trả lời:

Hãy tự mua Bitcoin (BTC) và cất.

Lưu ý: Phải tìm hiểu để biết cách sử dụng thành thạo BTC. Chỉ khi biết sử dụng thành thạo BTC mới để tiền tiết kiệm dưới dạng BTC.

Tính đến nay số người việt biết sử dụng BTC chỉ chiếm khoảng 1% khoảng 1 triệu người

Để có thể sử dụng thành thạo BTC, mất thời gian tìm hiểu khoảng 1 giờ, cũng giống như biết sử dụng tài khoản ngân hàng.