Mọi người cho e hỏi với ah

ck em đi làm tháng trung bình được 13 triệu e nuôi con nhỏ chưa làm gì, con e 5 tháng. Mỗi tháng vc e tích kiệm được khoảng 8 triệu là nhiều hay ít ạ. E k biết vì ck e lúc nào cũng hỏi tiền đâu.