Các bác bảo có thời kỳ quá độ trong cuộc sống vợ chồng không??? Có bác nào trải qua chưa??? Làm sao để chắc chắn đó là quá độ chứ ko phải các nguyên nhân khác. Và cách giải quyết ra sao??? Bác nào có kinh nghiệm vào chia sẻ đi ạ......