Mọi người giúp em với nhé


Làm cách nào để đưa chồng ra khỏi con đường ham mê cá độ trong hoàn cảnh chồng vẫn làm ra tiền, nhưng không đủ bù tiền thua, vẫn đưa tiền cho vợ nhưng số nợ thì ngày một nhiều thêm. Quan trọng là e cần cách thay đổi suy nghĩ trong con người anh ấy? Khó lắm phải không mọi người.