Trong thơi gian mang thai mình phát hiện ra chồng có đi mát xa. Chồng thừa nhận là có đi 4 lần với bạn và chỉ phục vụ bằng tay để giải quyết nhu cầu. Mình shock mấy đêm liền k ngủ được chỉ biết khóc. Chồng tỏ ra rất hối hận và hứa là sẽ k bao giờ như thế nữa. Đã 3 tháng trôi qua, mình đã sinh con và sắp quay trở lại với cuộc sống vc bình thường. Từ lúc đó đến nay, mình k hề nhắc lại chuyện đó, chồng cũng rất quan tâm chăm sóc cho mình. 2 vc cũng có thân mật vơi nhau và mình chiều chồng bằng oral sex. Nhưng trong thâm tâm của mình, mỗi lần gần gũi mình đều nghĩ đến cảnh chồng nằm đó để người khác thoả mãn. Và mỗi lần chồng đi nhậu với bạn bè về trễ mình cũng nghĩ đến cảnh đó. Không dám nhắc lại nhưng mình rất khó chịu với cảm giác đó. Mình muốn quên tất cả đi nhwng khó quá. Niêm tin của mình dành cho chồng đã đổ vỡ. Mình phải làm sao bây giờ?