Chào cac bac


em dang có những vấn đề bức xúc với nhà chồng, em lên báo, nói chuyện vơi bạn bè để tham khảo tâm lý chung cua mọi người về những vấn đề với nhà chồng để tham khảo đối với hoàn cảnh của mình. Nhung tại sao dù mọi người dều công nhận vói trường hợp của em la đúng nhưng đều khuyên em thôi nín nhịn để mọi việc cho xuôn xẻ. còn trên các báo các diễn đàn thì hầu hết chi có nhũng nội dung con dâu phải đối xử như thế nào với nhà chồng? phải cố gắng như thế nào để được lòng nhà chồng hay nội dung đại loại như thế mà gần như chẳng thấy bài báo nào với nội dung nhà chông nên đối xử với con dâu mới như thế nào? mẹ chông nên có thái độ như thế nào cho đúng đạo làm mẹ khi có con dâu hay những nội dung đậi loại như thế nhỉ??? Vì em không thấy nội dung nào như thế nên thắc mắc nhung nói thật cũng không hiểu là ý kiến của mình có cùng ý nghĩ với nhiều bác không vì em cũng đọc một số trang nhưng chẳng thấy bác nào có ý thắc mắc giống em thì phải. tại sao lại như thế các bác nhỉ, em thấy rằng cứ như là nàng dâu về nhà chồng là bổn phận của họ phải cam chịu, nhẫn nhục chiều lòng nhà chồng,còn nhà chồng làm gì, đối xủ như thế nào với nàng dâu thì không cân yêu cầu gì cả, không cần quan tâm đến tâm ly, tình cảm của nàng dâu. Tại sao đến thời buổi bây giờ vẫn còn tâm lý như thế các bác nhỉ?? em không hiểu tại sao nữa. làm cho ý định phản bác của em lại phải kìm nén lại vì nếu không nghe theo lời khuyên của mọi người thi lại hỏng chuyện lớn. Có phải như vậy là do quan điểm dó quan điểm truyền thống của người việt từ xa xưa để lại không các bác nhỉ, nhưng thời buổi hiện đại rồi thì phải nhìn nhận khác chứ các bác nhỉ?


Các bác nào có kinh nghiệm lý giải cho em với, mặc dù em vẫn làm theo lời khuyên của mọi nguơi là nhẫn nhịn nhưng trong lòng vẫn bực bội, không phục các bác a.