Mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác mất mát.Đó có thể là khi mất đi một vật mà mình yêu quý, một công việc mà mình tâm đắc, một mối tình sâu nặng hay một người yêu thương,...nhưng khi nào sự mất mát trở thành nỗi ám ảnh ??? Tôi sẽ kể câu chuyện cuộc đời mình cho mọi người nghe...