Các chị ơi, em xinh con xong đã 8 tháng rồi, Vợ chồng em có khi 1 tháng không quan hệ, hoặc có khi hơn thế, chúng em không bất hòa gì cả, chỉ là không có ham muốn nhau về chuyện ấy. Em phải làm sao để cả vợ cả chồng đều như ngày xưa đây.Các chị bày cách cho em với