Vợ mình không còn tình cảm với mình nữa và muốn ly hôn nên thể hiện thái độ rất khó chịu với mình. Mình giờ thì cũng muốn ly hôn nhưng lo cho con. Tuổi cũng không còn trẻ nên không biết sau ly hôn thì sẽ thế nào. Ai đã từng ly hôn chia sẽ chút đi.