Có ai như em ko


Sắp cưới rồi. Mà có cảm giác cưới rồi thế nào cũng li hôn :))