chào các Mẹ thân iu,e mới vô diễn đàn nên rất ít kinh nghiệm mong các mẹ chia sẻ và chỉ giáo dùm e.E va Ax iu nhau gần 2 năm rồi ma chi quan hệ bằng tay...(noi ra kh ai tin)..vì hòan cảnh kh cho phép nên tui em kìm chế,dc cái Ax em cung thuong em va cũng đồng ý...Mới gần đây em va Ax quan hệ thật sự,đây là lần đầiu tiên em sợ ,e bi dinh thai,Ax e cung thích co Baby,nhưng e lai lo lắng vi nếu sinh ra mà kh cho Baby minh dc sung suong, đầy đủ như nguoi ta thi buon lem..Nên em sợ lém,kh bit em co bi dính thai kh,gần đây em hay bi trễ kinh 2 thang nay,trung binh tu 45g-50 ngay.E moi hết kinh dc 4 ngay thi E va Ax em quan he...E sợ lem, kh bit minh co bị dính kh? và kh bit minh có bị nhiễm trùng kh vi mới hết kinh thi bi gio lai bi lại..Ở ngoai tiem thuoc Tây kh bít có ban loại thuốc phụ khoa nao kh? Va nếu quan hệ bằng tay nhiều có ảnh huong gi đén sức khoe kh?Momg Các me chĩ dùm e,đứa e tội nghiêp.