Hiện tại em vẫn chưa có gia đình nhưng khi đọc bài viết này trên Saigonnews.vn thì cảm thấy chạnh lòng quá. Phụ nữ chúng ta muốn làm mẹ mà cũng phải nghĩ ra đủ thứ cách như vậy sao? Sao mà khổ quá vậy. Không biết sau này lập gia đình em có bị rơi vào hoàn cảnh này không?


http://saigonnews.vn/index.php/cam-nang-song/gia-dinh/21492-noi-niem-nguoi-vo-danh-cap-con-giong-cua-chong.html