...Chán lắm...ngồi nhiều bụng to là 1 chuyện...:Sad:


còn vấn đề đau lòng tế nhị nữa là...mông bị hăm...đen 1 khoảng...xấu hổ quá:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:


Có cách nào cho nó hết bị thâm ko các chị:Worried:


Chồng hiểu, bảo ko sao nhưng mờ...:Crying: