Các mẹ các bố cho em hỏi thế nào được đánh giá là người đàn ông gia trưởng? Có phải bố nào sau khi kết hôn cũng trở thành người đàn ông gia trưởng ko?


Chồng em : độc đoán, lúc nào cũng làm theo ý mình, không thích vợ không nghe lời, không bao giờ nhận mình sai, lười chẳng bao giờ làm việc nhà. Già rồi nhưng lúc nào cũng ham mê bù khú với bạn bè. Nếu mình có lỗi thì sẽ cố gắng ko nhận lỗi và đổ lỗi cho người khác. Haizz!!!:-S Như thế có gọi là gia trưởng, ích kỷ nhỏ nhen ko nhể???