Từ 59kg giảm còn 54kg


Mình đang cố gắng xuống 49kg


Mẹ nào muốn giảm cân cùng mình bơi hết vào đây...