Lỡ yêu 1 ng có gia đình . Chúng tôi cùng đi Nhật làm cùng cty và được cty cho ở chung . Sau khi bị anh cưỡng bức và 1 thời gian sống bên cạnh anh ... và đã lỡ yêu anh ... nhưng cứ tưởng tình yêu đẹp mà quên mất họ vẫn có gia đình 🥲 bây giờ thì phải làm sao ??? Bỏ thì thương mà vương thì tội 🥲.muốn dứt khoát quá mà trái tim k nghe lí trí 😵 thật sự rất mệt mỏi .