Mọi người có tin chuyện bi bùa ngãi yêu có thật không? 1 bác quen thân gia đình mình khẳng định ông xã mình đã bị bỏ bùa yêu, nếu như theo miêu tả của bác đó, mình cũng cảm thấy có 1 vài hiện tượng cũng đúng. Nhưng mình bán tín bàn nghi quá, không biết thực hư như thế nào? Mọi người ai biết rõ hơn vấn đề này thì tâm sự thêm cho mình biết với nhé! Mình đang rối trí quá!