Một người thường xuyên nghĩ tới người đàn ông khác ngoài chồng mình mà ko gặp nhau ko làm gì hết có gọi là ngoại tình ko các mẹ. Có mẹ nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên với