Phụ nữ có gia đình có nên giám sát chồng mọi thứ không ạ ?nhất là điện thoại của chồng ?