Tình hình là e chuẩn bị đón tập 2 nhưg e chưa biết cả nhà fai ngủ ntn nữa