Câu trả lời của cá nhân tôi hãy tìm hiểu để biết sử dụng tiền mã hóa, hãy mua BTC và ETH (50% BTC và 50% ETH) mua bằng nguồn tiền tiết kiệm hàng tháng.

Tùy theo khả năng tiết kiệm của mỗi người. Ví dụ mỗi tháng tiết kiệm mỗi tháng được 2 triệu VNĐ, thì 1 triệu VNĐ mua BTC và 1 triệu VNĐ mua ETH

(BTC là vàng kỹ thuật số và ETH là dầu kỹ thuật số; giá BTC và ETH bây giờ còn quá rẻ; tin hay không thì tùy mọi người)

Giữ sau 4 năm hãy bán.