Hôm nay đọc qua nhiều bài viết mà mình cảm thấy đồng cảm vô cùng. Cũng may mình tìm thấy được trang webtretho này. Nhờ có nó mà nhiều người trong đó có mình có thể nói lên được những suy nghĩ của mình mà nhiều lúc không biết phải nói cùng ai. Mình cảm thấy tìm sự bình an trong hôn nhân sao thật khó quá. Hết chuyện này qua rồi lại chuyện khác đến. Không một ngày nào là yên.  Làm mình cảm thấy chao đảo quá. Thật là mông lung. Giờ không biết phải làm sao mới được