các mẹ ơi, e sắp lấy chồng nhưng còn ham chơi nên cảm thấy chưa tự tin để ...bỏ cuộc chơi...muốn được học qua 1 lớp nào đấy để cảm thấy mình hem làm ...cô bé từ trên trời rơi xuống....., hồi xưa nghe nói nhà văn hóa thanh niên có lớp cũng chạy qua hỏi mà chưa có lớp mới...hem lẽ mọi người rành hết gòi hem cần học trước???