Cố gắn làm cả buổi chiều cho e có chổ ở tạm vài hôm rồi kiếm chủ cho e vậy mà cũng nhẫn tâm bỏ e bơ vơ ra đường lạnh lẻo ko có thức ăn. Mong e sẽ gặp dc người chủ tốt. Xin lỗi e