Thật sự là chưa có người yêu thì sao mà lấy chứ, gia đình cũng khó khăn chứ không khá giả gì. Ba mẹ làm nông, mình làm vườn với côn nghệ. Còn thằng em có công việc ổn định rồi. Giờ tính bán nửa miếng đất để đầu tư. Anh em có gì cho ý kiến với ạ!