Mình tình cờ siêu âm phát hiện bị polyp túi mật 4mm . Có ai đã từng bị và chữa khỏi không, giúp mình với !