Các mẹ ơi, nắng nóng như này, cho con uống sữa gì tốt và mát vậy các mẹ???