Em lo quá các mn ơi, bé nhà em hơn 3 tuổi mà hay bị mất tập trung, không nghe người lớn nói, nhiều khi con toàn tự chơi 1m dù đang ở cùng với các bạn. Em phải làm gì bây giờ ạ