Tình hình là em và ông ấy đang lên danh sách khách mời, nhưng vì một sô lý do nên có hai người bạn trong ds khách mời của ổng (bạn nữ) em không thích, quan hệ của ổng với hai người đó là một người thì là bạn cấp 3, một người là bạn cấp 2, nên em có nói với ông ấy là "em không thích hai người đó anh đừng có mời, vì nếu anh mời tới đó em mà thấy mặt hai người đó sẽ không vui". Nhưng ông ấy nhất định phải mời, còn nói em vô duyên, nói là bạn bè không mời ai coi ra gì, nhưng em thì nhất định không thích hai người đó tới dự đám cưới của em


mọi người cho em lời khuyên với. Phải như thể nào mới đúng đây